Önkormányzati pályázatok, közbeszerzések, egyéb fejlesztési elképzelésekhez nyújtunk tájtervezői segítséget.

Szabadtér tervezés

Tájépítész tervezőként a települési közterületek, zöldterületek, városi terek, parkok, utcák, utcafásítások településközpontok, játszóterek tervezését vállaljuk, szakági tervezők együttműködésével. 

Utcafásítás során újonnan épült lakónegyedek, fasor rekonstrukciót végzünk fafelmérési, fakivágási terv, utcafásítási terv alapján.

Zöldfelületi rendszer, települési arculat tervezése

Egyre elterjedtebb a települések zöldfelületi rendszerének tervezése, a zöldinfastruktúra hálózat kialakítása a fenntarthatóság, az ökologikus gondolkodás szem előtt tartása. Településrendezési elvekkel összehangoltan, a település zöldhálózatára épülve alakítjuk ki a települések hosszú távon fenntartható zöldinfrastruktúra hálózatát.

Településfejlesztés, településrendezés

Településfejlesztési koncepciók, településfejlesztési stratégiák készítésében, településrendezési tervek készítésében  is szíves rendelkezésre állunk.

Pályázatok tájépítészeti munkarészei

Hazánkban az elmúlt években számos pályázati forrás áll rendelkezésre a települések fejlesztésére. A TOP pályázat keretein belül a Zöld város program keretében sorra újulnak meg a településközpontok, parkok, városi terek, játszóterek. Óvodapályázat keretében számos önkormányzati tulajdonú óvodát terveztünk. Somogy megyei székhellyel rendelkező cégünk kiemelt figyelmet fordít a vidéki települések fejlesztésére. A vidékfejlesztési pályázatok között is számos LEADER pályázat, turisztikai pályázat áll rendelkezésre a kisebb települések fejlesztése érdekében is. 

Referenciamunkáinkat tekintse meg portfolionkban

Felkeltettük érdeklődését?